pátek 7. června 2013

Jak naspat (€,@,#,$,&,..) na CZ klávesniciV následném seznamu má u v některých případech pravý ALT stejný účinek jako levé CTRL+ALT


znak kl.zkratka Alt+# HTML kód název

" ---------- Alt+34    "    uvozovka/quote
# Ctrl+Alt+X Alt+35         mřížka/hash/sharp
$ Ctrl+Alt+ů Alt+36         dollar
& Ctrl+Alt+C Alt+38    &    ampersand
' ---------- Alt+39    '    apostrof
* Ctrl+Alt+- Alt+42             hvězdička/asterisk
/ ---------- Alt+47    /    lomítko/slash
: ---------- Alt+58                dvojtečka/colon
; ---------- Alt+59         středník/semicolon
< Ctrl+Alt+,  Alt+60    <         menší než/ less than
> Ctrl+Alt+.         Alt+62    >         větší než/ greater then
@ Ctrl+Alt+V Alt+64              zavináč/at
[ Ctrl+Alt+F Alt+91            levá hranatá závorka/left square bracket
\ Ctrl+Alt+Q Alt+92            obrácené/opačné lomítko/backslash/reverse solidus
] Ctrl+Alt+G Alt+93            pravá hranatá závorka/right square bracket
^ ---------- Alt+94    ˆ     stříška/wedge
{ Ctrl+Alt+B Alt+123            levá složená závorka/left curly bracket
| Ctrl+Alt+W Alt+124         svislítko
} Ctrl+Alt+N Alt+125            pravá složená závorka/right curly bracket
~ Ctrl+Alt++ Alt+126    ˜    vlnovka/tilda/tilde
Ctrl+Alt+E Alt+0128    €         znak eura
¦ ---------- Alt+0166    ¦       přerušené svislítko/broken bar
§ ---------- Alt+0167    §         paragraf/section
¨ ---------- Alt+0168    ¨      přehláska/umlaut
© ---------- Alt+0169    ©         copyright
® ---------- Alt+0174    ®      registred
° ---------- Alt+0176    °      stupeň/degre
± ---------- Alt+0177    ± plus mínus
µ ---------- Alt+0181    µ         mikro,mí
ß Ctrl+Alt+§ Alt+0223    ß   ostré s
ä ---------- Alt+0228    ä   a s přehláskou
ë ---------- Alt+0235    ë   e s přehláskou
ö ---------- Alt+0246    ö   o s přehláskou
÷ Ctrl+Alt+ú Alt+0247    ÷ děleno/divide
ü ---------- Alt+0252    ü   u s přehláskou
Π ---------- Alt+0928    Π   velké pí
Σ ---------- Alt+0931    Σ velké sigma
Φ ---------- Alt+0934    Φ   velké fí
Ω ---------- Alt+0937    Ω velké omega
α ---------- Alt+0945    α   alfa
β ---------- Alt+0946    β   beta
γ ---------- Alt+0947    γ gama
δ ---------- Alt+0948    δ   delta
λ ---------- Alt+0955    λ lambda
π ---------- Alt+0960    π   malé pí
ρ ---------- Alt+0961    ρ   malé ró
σ ---------- Alt+0963    σ  malé sigma
τ ---------- Alt+0964    τ   malé tau
φ ---------- Alt+0966    φ   malé fí
χ ---------- Alt+0967    χ   malé chí
ψ ---------- Alt+0968    ψ   malé psí
ω ---------- Alt+0969    ω malé omega

Žádné komentáře:

Okomentovat