sobota 11. ledna 2020

Outlook.com Exchange Server Settings

Outlook.com Exchange Server Settings 

These are the correct Exchange settings you need for Outlook Mail:
Exchange Server address:outlook.office365.com
Exchange port:443
Exchange username:Your full Outlook.com email address
Exchange password:Your Outlook.com password
Exchange TLS/SSL encryption required:Yes

The full URL of the Exchange Server address is https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.asmx

Create and use an application password if your Outlook.com account uses two-factor authentication.

Zdroj

čtvrtek 12. ledna 2017

How to clear the local DNS cache

How to clear the local DNS cache

macOS Sierra 10.12.0
sudo killall -HUP mDNSResponder

OSX 10.11.0
sudo killall -HUP mDNSResponder

OSX 10.10.4
sudo killall -HUP mDNSResponder

OSX 10.10.0 – 10.10.3
sudo discoveryutil mdnsflushcache

OSX 10.9  – 10.8 – 10.7
sudo killall -HUP mDNSResponder

OSX 10.5 – 10.6
sudo dscacheutil -flushcache

Windows
ipconfig /flushdns

Linux (depending on what you’re running)
/etc/init.d/named restart
/etc/init.d/nscd restart

Fixing Wi-Fi issues on OSX

Trash Existing Wi-Fi Preferences in OS X to Start Fresh

 1. Turn off Wi-Fi from the menu item in the upper right corner of OS X
 2. Go to the Finder  and hit Command+Shift+G to bring up the Go To Folder command, choose the following path exactly:
 3. /Library/Preferences/SystemConfiguration/
 4. Delete all these files:
 5. com.apple.airport.preferences.plist
com.apple.network.identification.plist
  com.apple.wifi.message-tracer.plist
  NetworkInterfaces.plist
  preferences.plist


 6. Reboot the Mac
 7. Turn On Wi-Fi and connect.

pondělí 12. září 2016

Remote Desktop Connection keyboard language

How to disable change keyboard on remote desktop


1. On the terminal server, click Start, click Run, type regedit, and then click OK.

2. Locate and then click the following registry subkey:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout

3. On the Edit menu, click Add Value, and then add the following registry information:

Value name: IgnoreRemoteKeyboardLayout
Data type: REG_DWORD
Value data: 1

4. Quit Registry Editor.

středa 15. června 2016

SBSMonitoring DB High Disk Usage

 1. Log on as an administrator. 
 2. Start SQL Server Management Studio. (Express edition is fine) 
 3. Attach to SBSMONITORING instance (replace SERVERNAME with the name of your server):
  Server Type: Database Engine
  Server Name: SERVERNAME\SBSMONITORING
  Authentication: Windows Authentication 
 4. Once connected, from the Menu, click: File -> New -> Query with Current Connection. This creates a new query window. 
 5. Copy the commands below into the window, then press F5 to execute. 


USE SBSMONITORING
GO
CREATE NONCLUSTERED INDEX [IDX_Alerts_GetAlertsPerID] ON [dbo].[Alerts]
(
   [DefinitionID] ASC,
   [ComputerID] ASC,
   [DateOccured] ASC,
   [IsSet] ASC,
   [ID] ASC
)
GO
CREATE NONCLUSTERED INDEX [IDX_WMICollectedData_GetSecurityProductPerComputer] ON [dbo].[WMICollectedData]
(
   [WMIInstanceID] ASC,
   [WMIPropertyID] ASC,
   [DateCollected] ASC,
   [ID] ASC
)
GO
 
create index IDX_WMIObjectProperties_ObjectID on WMIObjectProperties(ObjectID,ID)
Go

create index IDX_WMIObjectInstances_ObjectID on WMIObjectInstances(ObjectID,ID)

středa 18. května 2016

Chyby při licencování Microsoft


Nejběžnější situace, při kterých dochází k chybám při licencování

 1. Využití edic Microsoft Office určených pro domácnosti ve firemním IT prostředí
  Edice Microsoft Office určené pro domácnosti neobsahují právo pro komerční použití nebo jsou vázány na osobní uživatelské účty (Microsoft Account). Ty nemají garantovanou podporu pro firmy a nemohou tak zaručit plnohodnotné fungování s plněním bezpečnostních standardů ve firemním prostředí (více než 10 PC/uživatelů). Na oficiálních webových stránkách Microsoft Office na tyto limity upozorňujeme. Informace o Microsoft Office pro firmy a organizace naleznete na www.officedoprace.cz nebo na produktovém webu www.office.com.
  Edice Microsoft Office 2016, které splňují parametry pro využití ve firemním IT prostředí, jsou:
  • -  Office 365 Business
  • -  Office 365 ProPlus
  • -  Office 2016 Standard
  • -  Office 2016 Professional Plus
   Firmy a organizace, které využívají nesprávné edice Office ve firemním IT prostředí, nemají licenční smlouvu vystavenou na právnickou osobu, nevlastní žádný instalační klíč generovaný na konkrétní organizaci, a proto v nich často dochází k porušování licenčních podmínek a pravidel aktivace.
 2. Instalace aplikací Office v rámci Office 365 na zařízení užívané více uživateli
  Každé předplatné Office 365 je určeno maximálně pro jednoho uživatele s možností instalace aplikací Office na 5 různých zařízení používaných stejným uživatelem. Případná instalace a využití této instalace dalšími (více) uživateli, kteří nemají své předplatné Office 365, je porušením licenčních podmínek společnosti Microsoft. Platí pravidlo počet uživatelů = počet předplatných Office 365.
 3. Chybějící doklady o nabytí, nedostatečné záznamy o přiřazení licencí či scházející sekundární doklady legálnosti softwaru
  Bez nabývacího dokladu nelze bezpečně prokázat legální používání softwaru! Dále je třeba vést pravidelné záznamy o přiřazení a případném pohybu licencí (neplatí pro OEM software, jehož licenci přeřadit nelze). Také je nutné uchovávat licenčními podmínkami vyžadované sekundární doklady legálnosti, např. licenční smlouvy, certifikáty pravosti COA pro každou OEM/FPP licenci (krabici).
 4. Neoprávněné využití hromadné instalace a aktivace u licencí OEM a FPP
  Krabicový software (FPP) a OEM Office nelze hromadně instalovat pomocí multilicenčního média a aktivovat pomocí multilicenčních klíčů. Například Office pro domácnosti a podnikatele neobsahuje právo na hromadnou instalaci ze serveru, je nutné každou licenci instalovat a aktivovat zvlášť. Pro firmy s více než 10 PC nebo uživateli jsou správnou volbou tzv. multilicence (např. Open License).
5. Neoprávněná instalace předchozích verzí softwaru (tzv. downgrade)
Pokud pořizujete Microsoft Office formou krabice (FPP) nebo OEM (např. Office pro domácnosti a podnikatele), nemáte právo na downgrade. Nemůžete tak instalovat předchozí verze Office (např. instalovat Office 2010/2013 namísto zakoupeného Office 2016). Downgrade (typicky pro sjednocení uživatelů na jedné verzi) umožňují pouze multilicenční edice Office Standard a Office Professional Plus.
 1. Upgrade desktopového operačního systému Windows bez podkladové licence
  Plné licence desktopového operačního systému Windows 10 (dříve 7/8/8.1) lze pořídit pouze v programech OEM a FPP (krabice). V rámci multilicenčních programů (např. Open License, Select Plus, apod.) se nabízí pouze upgrade desktopového operačního systému Windows.
  Desktopový operační systém Windows pořízený v programu Open License lze instalovat pouze na zařízení s podkladovou licencí OEM/ FPP Windows Pro. Pokud podkladová licence schází, je potřeba dokoupit legalizační sadu Windows 10 GGWA s právem na downgrade.
  Vice informaci najdete na http://www.aka.ms/legalizace.
 2. Chybějící přístupové licence CAL (Client Access License) a neoprávněný nepřímý přístup
  k serverovému softwaru (multiplexing)
  Každý fyzický uživatel (zaměstnanec) nebo každé fyzické zařízení (počítač/ notebook/ tablet/ chytrý telefon) používající serverový software potřebuje přístupovou licenci CAL, a to i v případě, že server využívá nepřímo, např. přistupuje jen k aplikaci, která s daným serverem komunikuje.
  Příklad: Uživatel pracuje pouze s ekonomickým softwarem, který je provozován na systému Windows Server a ukládá data do SQL Server. Uživatel potřebuje přístupovou licenci pro Windows Server i SQL Server.
 3. Nesprávné verze přístupových licencí CAL (Client Access License)
  Verze přístupové licence CAL musí být stejná nebo vyšší, než je nainstalovaná verze serveru.
  Příklad: Pokud používáte Windows Server 2012 R2, je nutné pořídit licence CAL ve verzi 2012 či novější. Není možné používat například Windows Server CAL 2008.
 4. Nedostatečný počet přístupových licencí CAL v režimu CAL per Device
  Přístupové licence CAL lze pořídit pro konkrétní fyzické uživatele (CAL per User) nebo pro konkrétní fyzická zařízení (CAL per Device). CAL per User umožňuje konkrétnímu uživateli přístup na daný server ze všech zařízení (firemní či domácí počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon). CAL per Device umožňuje přístup uživatelů na server pouze z licencovaného zařízení. Model CAL per Device je tedy typicky vhodný jen pro scénáře, kdy se na jednom zařízení střídá více uživatelů (směnný provoz, call centrum, apod.).
page2image20608 page2image20768

Příklad: Exchange Server a licencování přístupových licencí CAL v režimu per Device: Uživatel, který synchronizuje poštu v chytrém telefonu nebo tabletu, potřebuje Exchange Server CAL per Device + Windows Server CAL per Device pro všechna svá zařízení, tzn. pro svůj primární počítač, pro chytrý telefon/ tablet nebo i pro domácí počítač, pokud z něj přistupuje na email. Výhodnější alternativou je přidělit mu jeden Exchange + Windows Server CAL per User.
 1. Terminálový přístup k aplikacím Office
  Terminálový přístup k aplikacím Office provozovaným na serveru umožňují pouze multilicence Office nebo Office 365 ProPlus. Terminálový přístup není povolený pro krabicový nebo OEM Office (např. Office pro domácnosti a podnikatele). Nositelem oprávnění spouštět Office v terminálu je vždy přistupující zařízení (PC, terminál), případně licencí vybavený uživatel (u Office 365 ProPlus).
 2. Windows Server Standard při virtualizaci
  Licence Windows Server Standard umožňuje instalovat Windows Server maximálně do dvou plnohodnotných prostředí OSE (Operating System Environmet).
  V případě, že potřebujete instalovat Windows Server do více než dvou prostředí OSE, je nutné danému serveru přiřadit další licence Windows Server Standard nebo licenci Windows Server Datacenter.
 3. Využití licence získané v rámci programu MSDN a MSDN Platforms pro produkční účely
  Předplatné Visual Studio vč. MSDN nebo MSDN Platforms je určeno pro konkrétního uživatele (vývojáře), který může poskytovaný software používat pouze k testování, vývoji, prezentaci či simulaci prostředí pro diagnostiku problémů. Licence v těchto programech za žádných okolností neumožňuje používání softwaru v produkčním prostředí.
 4. Sdílení licencí mezi mateřskou společností a jejími pobočkami
  V případě, že je Vaše společnost pokryta licencemi pořízenými Vaší zahraniční afilací, je potřeba umět toto pokrytí prokázat a také v objednávkách licencí uvádět správnou zemi použití, tedy Českou republiku.
  Pokud si nejste jisti, zda máte všechny potřebné doklady a Českou republiku jako zemi použití licencí, prosím kontaktujte zástupce spol. Microsoft na helena.kovacikova@microsoft.com.
 5. Použití klientského operačního systému Windows jako serveru
  Desktopový operační systém Windows (7/8/8.1/10) nelze používat pro podporu serverových aplikací, jako např. poštovní server, ekonomický systém, skladové zásoby, apod. Pro tyto účely je potřeba použít vhodnou edici Windows Server. 

úterý 19. ledna 2016

OSX - Missing Calibri Font

Missing Calibri Font

Solutions is Microsoft One Note :-)


 • Open Finder then select Go to Applications from the menu.
 • Right click on Microsoft OneNote.app and select Show Package Content
 • Go to the folder Contents -> Resources -> Fonts
 • From there double click on the desired font (ie Calibri.ttf, Calibrib.ttf, etc). This will open the font in the Font Book application. From there you can click Install Font.

Note: by default, Font Book will install the font for the current user only. If you want the font to be installed for all users, select Preferences… from the Font Book menu and change the Default Install Location: from User to Computer.